Grondslag & Doel

Grondslag

Stichting NIFERT heeft de Apostolische geloofsbelijdenis als haar grondslag.

 

Doel

De stichting stelt zich het volgende ten doel:

  • De theologische reflectie op vraagstukken betreffende geloof en leven vanuit evangelische en evangelisch-reformatorische uitgangspunten en tradities te versterken. Hierbij zoekt zij de dialoog met andere christelijke tradities.
  • Het bevorderen van de ontmoeting van theologen en theologisch geïnteresseerden in het kader van de voornoemde theologische reflectie.
  • Het bevorderen van verbinding tussen geloofsgemeenschappen en degenen die zich wijden aan de theologiebeoefening in de evangelische en evangelisch-reformatorische tradities. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

NIFERT wil de ontmoeting van theologen en theologisch geïnteresseerden bevorderen. Ook de verbinding tussen geloofsgemeenschappen en degenen die zich wijden aan de theologiebeoefening op basis van voornoemde tradities ziet NIFERT als een belangrijke doelstelling. Wij leven en denken vanuit Gods liefde voor de wereld. Het evangelie biedt een kostbaar, richtinggevend antwoord op onze levensvragen en biedt uitzicht op een zinvol bestaan.

Hoewel het christendom op wereldwijde schaal groeit, bevinden de kerken in Europa en in Nederland zich steeds meer in een minderheidspositie. Dat vraagt om een theologie die zich rekenschap geeft van de toenemende seculiere samenleving. Wij zoeken verbinding en samenwerking met geloofsgenoten om het christelijk geloof te bestuderen en op zijn implicaties en uitdagingen te doordenken.