Netherlands Institute for Evangelical and Reformation Thelogy

NIFERT is een netwerkorganisatie met als doel de theologische reflectie vanuit gereformeerde en evangelische uitgangspunten te versterken. In dit kader wil NIFERT de ontmoeting van theologen en theologisch geïnteresseerden bevorderen.

Wij leven en denken vanuit Gods liefde voor de wereld. Het evangelie biedt een kostbaar richtinggevend antwoord op onze levensvragen en biedt uitzicht op een zinvol bestaan. Hoewel het christendom op wereldwijde schaal in omvang toeneemt, bevinden de kerken in Europa en in Nederland zich toenemend in een minderheidspositie. Dat vraagt om een theologie die zich rekenschap geeft van de huidige seculiere samenleving. Wij zoeken verbinding en samenwerking met geloofsgenoten om het christelijk geloof te bestuderen en op zijn implicaties en uitdagingen te doordenken.

Agenda

13 oktober 2022

expertmeeting - "hoop en duiding in crisistijd"

16.00-20.00 uur

Het Baken, Woerden

 

Luister de podcast "Heilige Grond" #15 ter voorbereiding!