Ambitie

Wij hebben de ambitie om in de komende jaren:

✔ Te opereren als actieve netwerkorganisatie;

✔ Een werkgemeenschap op te zetten waarin (aankomende) theologen actief zijn;

✔ Bij te dragen aan bijeenkomsten van partnerorganisaties;

✔ Publicaties en cursussen te verzorgen;

✔ Digitale informatieverstrekking en van daaraan gerelateerde gemeenschappen te bevorderen