NIFERT is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op deze website vindt u de contactgegevens, de bestuursleden en het beleid naast een jaarlijks jaarverslag waarin naast de financiën ook de activiteiten die we uitvoeren zijn benoemd.