Bestuur

Werkzaamheden als bestuurslid zijn onbezoldigd.

Het bestuur van NIFERT bestaat uit de volgende personen:

Edward de Kam - Voorzitter

Door zijn werk en studie theologie aan de VU is hij geïnteresseerd geraakt om het werk ‘in de modder’ te verbinden met de academische wereld en omgekeerd. Theologie niet alleen op de boekenplank maar verbonden met de dilemma’s uit de praktijk. 

Area Director Youth for Christ Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika. Directeur New-Wine Nederland.

 

Jan Martijn Abrahamse

Docent systematische theologie en ethiek en vertegenwoordigt de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede.

Miranda Klaver

Hoogleraar Antroplogie van Religie aan de Facuteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is expert op het gebied van evangelisch, pentecostaal en charismatisch christendom.

Gert de Kok - secretaris

Predikant binnen de PKN in het mooie Hulshorst. Interessegebieden liggen op snijvlak van economie en theologie, gemeenteopbouw en kenleer.

Wim van Galen - penningmeester

 

Meer informatie volgt.

Jan Wolsheimer

 

Meer informatie volgt.

Benno van den Toren

Benno van den Toren was eerder stafwerker bij IFES-Nederland, theologisch docent in de Centraal Afrikaanse Republiek voor de Zendingsdepuraten van de Christelijke Gereformeerde kerken, docent aan Wycliffe Hall, een Anglicaans College aan de Universiteit van Oxford en bijzonder hoogleraar in de theologie van de charismatische vernieuwing aan de VU. Sinds 2014 is hij hoogleraar Interculturele theologie aan de PThU, Groningen, en als vrijwilliger betrokken bij Het Pand, een protestantse pioniersplek in een aandachtswijk in Groningen.

Hans Burger

Ik werk als universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit in Kampen, waar ik me bezig houd met allerlei thema's: verlossing en verbond, hermeneutiek en Schriftleer, charismatische vernieuwing en ecologische theologie. Ik ben getrouwd met een dominee, Janneke Burger-Niemeijer; samen hebben we drie kinderen en een pleegdochter.

Ben van Werven

 

Meer informatie volgt.