Bestuur

Werkzaamheden als bestuurslid zijn onbezoldigd.

Het bestuur van NIFERT bestaat uit de volgende personen:

Hans Burger - voorzitter

Ik werk als professor systematische theologie aan de Theologische Universiteit Utrecht waar ik me bezig houd met allerlei thema's: verlossing en verbond, hermeneutiek en Schriftleer, charismatische vernieuwing en ecologische theologie. Ik ben getrouwd met een dominee, Janneke Burger-Niemeijer; samen hebben we drie kinderen en een pleegdochter.

Jan Martijn Abrahamse

Jan Martijn is lector theologie aan CHE Ede. Hij vertegenwoordigt de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede.

Miranda Klaver

Hoogleraar Antroplogie van Religie aan de Facuteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is expert op het gebied van evangelisch, pentecostaal en charismatisch christendom.

Bart Visser

Bart is directeur van New Wine Nederland. Hij studeerde Piano-LM aan het conservatorium in Zwolle en Theologie aan de VU in Amsterdam. Hij onderstreept het belang van goede theologische doordenking met het oog op duurzame vernieuwing van de kerk en verfrissing van het geloof.

Benno van den Toren

Benno is sinds 2014 hoogleraar Interculturele theologie aan de PThU. Daarvoor heeft hij gewerkt in Centraal Afrikaanse Republiek en in het Verenigd Koninkrijk.

Ben van Werven

Predikant in Diever binnen de PKN. Daarnaast is Ben lid van het bestuur van het Evangelisch Werkverband.

Gert de Kok - secretaris

Predikant binnen de PKN in het mooie Hulshorst. Interessegebieden liggen op snijvlak van economie en theologie, gemeenteopbouw en kenleer.

Martine Versteeg-ter Veen

Martine is interim-directeur van de alliantie MissieNederland. Daarnaast is zij binnen MissieNederland sinds 2018 werkzaam als netwerkleider Kerk & Jeugd.

Jack Barentsen

Hoogleraar Praktische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven. Ik begon als pionier in Zuid-Limburg, doceerde daarna NT met een promotie over leiderschap bij Paulus, en richt me tegenwoordig vooral op missionair kerkzijn en kerkleiderschap binnen het vakgebied van de praktische theologie.

 

 

Peter de Jong - penningmeester

Tot voor kort partner in een accountantsorganisatie en nu werkzaam als fiscaal en bedrijfsadviseur voor MKB- en non-profitorganisaties. Lid van de Nederlandse Gereformeerde Ontmoetingskerk in zijn woonplaats Hattem.