Bestuur

Werkzaamheden als bestuurslid zijn onbezoldigd.

Het bestuur van NIFERT bestaat uit de volgende personen:

Hans Burger - voorzitter

Ik werk als hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht waar ik me bezig houd met allerlei thema's: verlossing en verbond, hermeneutiek en Schriftleer, charismatische vernieuwing en ecologische theologie. Ik ben getrouwd met een dominee, Janneke Burger-Niemeijer; samen hebben we drie kinderen en een pleegdochter.

Jan Martijn Abrahamse

Jan Martijn is docent systematische theologie en ethiek CHE Ede en Baptistenseminarie. Hij vertegenwoordigt de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede.

Miranda Klaver

Hoogleraar Antroplogie van Religie aan de Facuteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is expert op het gebied van evangelisch, pentecostaal en charismatisch christendom.

Gert de Kok - secretaris

Predikant binnen de PKN in het mooie Hulshorst. Interessegebieden liggen op snijvlak van economie en theologie, gemeenteopbouw en kenleer.

Wim van Galen - penningmeester

Ik ondersteun NIFERT vanuit mijn financiële achtergrond. In mijn dagelijkse werk ben ik hoofd stafbureau & controller de Passie. Ik heb naast interesse in cijfers veel hart voor jongeren en ben bij veel (inter)kerkelijke jongerenactiviteiten betrokken geweest en heb hiervoor bij Youth for Christ gewerkt. In onze sinds 2013 nieuw gestichte baptistengemeente De Rank Rivierenland bouw ik mee aan missionair kerk. Dat heeft mijn hart.

Jan Wolsheimer

Predikant binnen de Unie/ABC. In mijn dagelijks leven ben ik directeur van MissieNederland. Ik ben getrouwd met Lilian en vader van drie kinderen. 

Benno van den Toren

Benno van den Toren was eerder stafwerker bij IFES-Nederland, theologisch docent in de Centraal Afrikaanse Republiek voor de Zendingsdepuraten van de Christelijke Gereformeerde kerken, docent aan Wycliffe Hall, een Anglicaans College aan de Universiteit van Oxford en bijzonder hoogleraar in de theologie van de charismatische vernieuwing aan de VU. Sinds 2014 is hij hoogleraar Interculturele theologie aan de PThU, Groningen/Amsterdam, en als vrijwilliger betrokken bij Het Pand, een protestantse pioniersplek in een aandachtswijk in Groningen.

Bart Visser

Bart Visser is directeur van New Wine Nederland. Hij studeerde Piano-LM aan het conservatorium in Zwolle en Theologie aan de VU in Amsterdam. Hij onderstreept het belang van goede theologische doordenking met het oog op duurzame vernieuwing van de kerk en verfrissing van het geloof.

Jack Barentsen

Hoogleraar Praktische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven. Ik begon als pionier in Zuid-Limburg, doceerde daarna NT met een promotie over leiderschap bij Paulus, en richt me tegenwoordig vooral op missionair kerkzijn en kerkleiderschap binnen het vakgebied van de praktische theologie.

Ben van Werven

Predikant in Diever binnen de PKN. Daarnaast is Ben lid van het bestuur van het Evangelisch Werkverband.