Penningmeester

Wegens vertrek na voltooiing van de vierjarige bestuurstermijn ontstaat er in december 2023 een vacature ontstaan voor penningmeester van NIFERT.


NIFERT is een kleine stichting die één project per jaar heeft (gedekt door een fonds met ca 3.000 euro kosten) en verder geen activiteiten. NIFERT wil de brug slaan tussen de kerk en de theologie rond brandende vragen. In de vergaderingen zijn er vertegenwoordigers van de theologie opleidingen, New Wine, Evangelisch Werkverband en andere organisaties. Een interessant netwerk waar wordt uitgewisseld wat speelt in de diverse organisaties en wordt per jaar één thema gezamenlijk opgepakt en uitgewerkt in een project met een expertmeeting en communicatie hieromheen. 

Wat is je bijdrage als penningmeester? In vergaderingen kan jij als je ervoor open staat de inbreng vanuit de kerk vertegenwoordigen in dit overleg; naast je inbreng als penningmeester.


Taken en belasting penningmeester per jaar ca 20 uur

  • Vergaderingen 12 uur - Bijwonen 4-5 vergaderingen per jaar van 2 uur (één vergadering fysiek; overige online)
  • Opmaken jaarrekening en verantwoording project 5 uur
  • Bijhouden ING Bank en diverse vragen tussendoor 3 uur

Voor vragen kan je terecht bij de huidige penningmeester Wim van Galen (wim.vangalen@gmail.com)